Duyurular

Yerel YÖnetİmler ve Sİvİl Toplum ÖrgÜtlerİ EĞİTİM Programı


 • Hizmet İçi Eğitim Danışmanlığı
 • Eğitim İhtiyacı Analizi
 • Eğitim Planlaması
 • Eğitim Organizasyonu
 • Eğitim Denetimi ve Değerlendirmesi
 • Belediyelerde Kurumsallaşma
 • 5018 Sayılı Kanun
 • İç Kontrol Eylem Planı
 • Performans Programı
 • Etkin Faaliyet Programı
 • Ekip Ruhu
 • Kişisel İmaj
 • Halkla İlişkiler