Duyurular

NLP Master Practitioner  (NLP Uzmanlık EĞİTİMİ)


NLP insanın her an iletişim halinde olmasından yola çıkarak iletişim süreçleri ve dil kalıpları üzerinde detaylı araştırmalar yapmıştır. NLP uzmanlarının yaptıkları araştırmalar, M. Erickson gibi alanında başarılı insanları diğer meslektaşlarından ayıran temel özelliğin, iletişim esnasında kullandıkları özel dil kalıpları olduğunun fark edilmesini sağlamıştır. Bu dil kalıpları insan beyninin geçmiş olumsuz deneyimler ya da yanlış ve sınırlı inanışlarla kaplanan bilinç alanını geçerek bilinçaltına ulaşılmasını kolaylaştırıyor. Bu alan asıl ve gizli yönetim merkezidir.

NLP insanlarla iletişimde M. Erickson, V. Satir gibi alanında uzman kişilerin yöntemlerini sistematik hale getirmiştir. Yukarıdaki hikâyede M. Erickson ‘un dil kalıplarını kullanarak bir hastalığı tedavi etme süreci kendi dilinden anlatılmıştır.
NLP Master Practitioner (NLP Uzmanlık Eğitimi) , NLP tekniklerini daha profesyonel, dil kalıplarını uzmanca kullanılmasını amaçlayan bir eğitim sürecidir.

Nüve Danışmanlık farkını yaşayarak ve Ramazan VAROL' un geliştirdiği özel eğitim sürecimize katılarak siz de kendinize, ailenize ve diğer insanlara katkıda bulunabilirsiniz.

NLP Master Practitioner Eğitim İçeriği

  • Üst Model Teknikler

NLP Practitioner eğitimde öğrenilen tekniklerin gelişmiş uygulama alıştırmaları
NLP Practitioner eğitimde öğrenilen tekniklerin gelişmiş modelleri

  • Kendini Fark Etme ve Değerler

Değer kavramı
Kendi değerlerimizin bilincinde olma
Değerler sıralaması ve gerçekler

  • Dil Kalıpları

Dil ve beyin ilişkisi
Bilinç ve bilinçaltı süreçler
Dil kalıpları ve pratik süreçleri

  • Meta Programlar

İnsanları tanıma
Motivasyon kaynakları olarak kullanma

  • Modelleme

NLP’de modelleme
Grup içi modelleme çalışmaları
Modelleme teknikleri
Peygamberleri modelleme

  • Stratejiler

Stratejileri keşfetme
Strateji oluşturma
İletişim stratejileri
Satış stratejileri