Duyurular

Kurumsal GelİŞİm EĞİTİM Programları


 • Performans Gelişimi ve Motivasyon
 • Gelişim ve Değişim Yönetimi
 • Kurum Kültürü
 • Ekip Ruhu ve Biz Bilinci
 • İş Planlama
 • Sunum Teknikleri
 • Kurumsal Vizyon - Misyon - Hedef - Strateji Belirleme
 • Protokol Yönetimi
 • Müşteri Odaklılık
 • ISO 10002 Müşteri Şikayetleri Yönetim Sistemi
 • Müşteri Ve Çalışan Memnuniyetinin Ölçülmesi
 • Toplam Kalite Yönetimi
 • ISO 9001 Dokümantasyon
 • Hedef Koyma
 • ISO 9001 - Toplam Kalte Yönetimi
 • Kalite İç Tetkiki
 • Kalite Çemberleri
 • Modern Yönetim Teknikleri Ve Lider Yöneticilik Eğitimi
 • Misyon - Vizyon Ve Stratejik Hedefler
 • Problem Çözme Teknikleri
 • Performansa Dayalı Yönetim
 • Proseslerin Yönetimi, Etkileşimi Ve İyileştirme Teknikleri
 • Süreç Yönetimi Eğitimi
 • Swot Analizi
 • Stratejik Yönetim
 • Stratejik Plan
 • Toplantı Yönetimi
 • Takım Çalışması Ve Kalite Çemberleri
 • TKY Ve Değişim
 • TKY Felsefesi Ve İlkeleri
 • Tedarikçi İlişkileri Ve İletişimi
 • İK Yönetimi
 • Etkin İletişim Becerileri
 • Performans Gelişimi
 • Yönetici Asistanlığı
 • Yönetici - Liderlik
 • Eğitim İhtiyaç Analiz