Duyurular

İlkelerİmİz


1. Bütün çalışmalarımızda esneklik ve hoşgörü esastır.

2. İletişimde nezaket ve gelişim dili dikkate alınır.

3. Her insanın bir potansiyeli bulunduğunu düşünmek temel prensibimizdir.

4. Her insan bir dünya olarak görülür ve dünyaya büyük bir hediye ile geldiği düşünülür.

5. Yapıcı eleştiriler gelişim için vazgeçilmez kabul edilir.

stratejİLERİMİZ


1. Her şeye  planlı ve ölçülü yaklaşmak

2. İhtiyaçları ve sınırları gözetmek

3. Başarılı insanları model almak ve başarılı çalışmaları destekleyip ödüllendirmek

4. Şirket mensuplarıyla ekip oluşturmak. Bunun için herkesin görüşünü alarak çeşitli kurallar belirleyip bunda tutarlılık sergilemek

5. Nüve eğitim olarak her şeye rağmen sevgisini bütün hayata yaymak

6. Nüve eğitim olarak gülen yüzlü olmak

7. Nüve eğitim olarak beyin fırtınası, balık kılçığı yöntemini uygulamak

8. Nüve eğitim olarak bilgi beceri ve birikimleri paylaşmak

9. Nüve eğitim olarak toplumun bütününe eşit yakınlıkta olmak

10. Yeniliklere sürekli açık olmak

11. Teknolojiyi azami düzeyde kullanmak