Duyurular

Hİzmet İÇİ EĞİTİM Programları


  • Vizyon - Misyon - Amaç ve Strateji Geliştirme
  • Etkin Hizmet Anlayışı
  • Arşivleme ve Dosyalama Teknikleri
  • Temel ve Teknik Bilgisayar
  • Büro Yönetimi
  • Muhasebe
  • Planlama
  • Halkla ilişkiler
  • Verimliliğin Temel İlkeler