Duyurular

Bİrey DanıŞmanlıĞı


  • Nedir?

Bireysel Danışmanlığın odağında problem çözme vardır. Sorunların kişisel yapıdan daha çok sistematik bir yapısı olduğu kabulüne dayanır.

NLP düşünce sisteminde, insan yapısının birbirine benzer olduğu, bu benzerlikten dolayı başarıların kendi içinde tek kaynaktan, sorunlarında kendi içinde tek kaynaktan meydana geldiği önkabulüne göre hareket edilir. Bu kabul şu anlayışı ortya çıkarır: Daha önce sorunlarını aşmayı başarmış kişiler bunun üstesinden nasıl geldiyse aynı yöntemler denenrek sorunların büyük çoğunluğu aşılır.

NLP bunu başarmış kişilerin yöntemlerini kullanır. Bireysel danışmanlık seanslarında uzmanlarımız da NLP’nin bu yöntemlerini kullanarak kişiye bakış açısı kazandırıyorlar.

  • Ne İşe Yarar?

Kişinin kendisini tanıması, kendine farkloı bir gözle bakmayı başarması Bireysel Danışmanlık seanslarının öncelikli sağlamayı amaçladığı konulardır. Bu farkındalığı kazanan kişiler sorunlarını hangi düzeyde oluşturduğunu ve bundan sonra bu ve benzeri sorunlarda çözüm bulmak için hangi yöntemleri kullanacağını öğrenir.

  • Kullanım Alanları?

Tüm bireylerde kullanılabilir.

  • Kimler Yararlanabilir?

Kendini tanıma, ruhsal durumu kontrol etme, duygu kontrolü saplama, alışkanlık değişimi, hayattan zevk alma gibi konularda yardım almak isteyenler Bireysel Danışmanlık alınabilir.

  • Neden Katıldılar?

Huzurlu ve mutlu bir hayat
Gülen yüzlü birey olmak
Duyguları rahatça dile getirebilmek
Korkulardan kurtulmak
Duyguları kontrol etmek
Kendinizle ve çevrenizle barışık yaşamak
Beyin gücünü etkin kullanmak
Zararlı alışkanlıklarınızı değiştirmek
Empatik düşünebilmek

  • Ne Öğrendiler?

Fobi tedavisi
Çeşitli zihinsel rahatsızlıkların tedavisi
Çeşitli algı bozuklukları
Çeşitli davranış bozuklukları
Sigara,alkol ve uyuşturucu bağımlılıklarını yenme
Kilo kontrolü
Çiş kaçırma
Dikkat eksikliği
Konsantrasyon bozuklukları